Vikman Sofia

kansanedustaja

Kotipaikka: Tampere

Syntymävuosi: 1983

Puhelinnumero: 040 568 3777

Motto: Tehdään eikä meinata.

Sofia Vikman sanoo mitä ajattelee ja tekee mitä sanoo. Sofia tunnetaan osaavana, ahkerana ja määrätietoisena kansanedustajana, joka keskittyy asiakeskeiseen ammattityöhön eduskunnassa. Sofia on virkistävä poikkeus, joka jättää julkisuushakuisen räksyttämisen muille.

Tekoja Suomi tarvitsee

Minulla on aito, sisäinen palo muuttaa maailmaa. Tunnen eduskuntatyön uhat ja mahdollisuudet. Tiedän päätöksenteon polut ja reitit. Olen pitkäjänteisesti hankkinut kansanedustajan ammatissa tarvittavaa koulutusta ja työkokemusta. Minulla on myös luja usko siihen, että tuloksia saadaan rehellisellä ammattityöllä. Näen myös kauemmas tulevaan. Sitoutuminen, asioihin perehtyminen ja käytännön oppiminen vahvistavat. Innostus vaikuttaa yhteiskuntaan syntyy välittämisen tunnosta.

Suomalaisen hyvinvoinnin pelastaminen on suuri tehtävä. Turvallinen lapsuus, elämään evästävä koulutus, työllisyys ja onnellinen perhe-elämä sekä turvattu vanhuus ovat yhteisiä tavoitteitamme, joiden eteen kannattaa ponnistella. Käärin jokaisena työpäivänä hihat paremman huomisen puolesta. Työni eduskunnassa opettaa joka päivä lisää politiikasta, joka mielestäni on ihmisten arjen kuuntelemista ja kykyä toimia heidän toiveidensa edistäjänä.

Kansanedustajuus on ammattityötä, joka vaatii erityisosaamista siinä missä mikä tahansa muu vaativa työ. Työssäni koen tärkeäksi politiikan sisältöihin perehtymisen ja vaikuttamisen arvojeni pohjalta. Minulle tärkeitä arvoja ovat kannustavuus, sivistys ja välittäminen. Kaikkiin näihin arvoihin sisältyy myös mahdollisuuksien tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja vastuullinen vapaus.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n palkitsi minut eniten lasten ja nuorten puolesta töitä tehneenä kansanedustajana. Vaikuttamistyöhön perustuva tunnustus nostaa esiin eduskunnan arkista puurtamista, joka ei usein näy raflaavissa otsikoissa. Kun nuoret pääsevät koulutukseen ja työelämään, meillä on varaa huolehtia sukupolvista, jotka ovat Suomea rakentaneet. Siksi nuorison asiat ovat meidän kaikkien asioita.

Jos vaalitavoitteeni pitäisi tiivistää yhteen sanaan, tuo sana olisi kannustavuus. Uskon kannustavaan Suomeen, jossa hyvinvointi tehdään työllä. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa. Tulevien sukupolvien piikkiin velaksi eläminen on lopetettava.

Työnteosta, yrittämisestä ja ihmisten työllistämisestä on tehtävä nykyistä kannattavampaa. Yhteiskunnan on kaikin tavoin viestitettävä, että kouluttautuminen, itsensä kehittäminen, työntekeminen ja yrittäminen on palkitsevaa. Toivo syntyy kannustavuudesta ja välittämisestä. Turhaa sääntelyä ja byrokratiaa on purettava. Tehdään Suomesta innostunut, kehittyvä ja menestyvä maa. Nyt on tekojen aika.