Haapaniemi Jari

yrittäjä, toimitusjohtaja

Kotipaikka: Nokia

Syntymävuosi: 1971

Puhelinnumero: 0400 239 220

Motto: Yhteistyön rakentaja

Jari Haapaniemi on 43-vuotias perheen isä, yrittäjä ja toimitusjohtaja Nokialta.

Jari on aktiivinen vaikuttaja. Jari on tällä hetkellä mm. Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä mukana yrittäjäjärjestössä monilla eri tasoilla.

Jari on innokas luonnossa liikkuja, joka pitää tärkeänä ympäristön hyvinvointia ja haluaa sen näkyvän myös poliittisissa päätöksissä tärkeänä näkökulmana. Jarin mielipuuhia vapaa-ajalla ovat hyvän ruuan laittaminen sekä lukeminen.

Jarille tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys, suvaitsevaisuus ja työn arvostus. Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa asioihinsa. Jarin mielestä kaikilla pitää olla tasa-arvoiset oikeudet, mutta myös yhteiskunnallinen vastuu. Jokaisella pitäisi olla oikeus tehdä työtä ja kokea itsensä arvostetuksi, sillä työnteko on muutakin kuin siitä saatava rahapalkka. Työn kautta ihmiset saavat myös sisältöä ja merkitystä elämäänsä sekä sosiaalisia kontakteja.
Jari näkee tärkeimpinä asioina suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen, suomalaisen koulutusjärjestelmän turvaamisen sekä työpaikkojen lisääntymisen Suomessa, yrittäjyyteen kannustamisen sekä uusien innovaatioiden tukemisen.

– Mielestäni meidän täytyy panostaa siihen, että Suomessa hyvät edellytykset tehdä työtä niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Meidän pitää muistaa, että kaikki työ tärkeää ja jokaisen työpanos on arvokasta. Olen valmis uusiin haasteisiin ja rakentamaan uudenlaista, innovatiivista ja ihmisläheistä Suomea.